Siguranța și sănătatea la locul de muncă sunt preocupări vitale pentru orice companie. Acesta nu este doar o responsabilitate morală și socială, ci și o necesitate din punct de vedere legal și comercial. Unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea acestui nivel de siguranță este certificarea OHSAS 18001. Acesta este un standard internațional care se concentrează pe prevenirea riscului și diminuarea potențialelor pericole în mediul de lucru.

Prezentare OHSAS 18001 și necesitatea sa

Standardul OHSAS 18001, bine cunoscut în mediul de afaceri, prezintă un cadru de referință pentru managementul siguranței și sănătății ocupaționale. Acesta vizează protejarea și îmbunătățirea sănătății angajaților și prevenirea accidentelor de muncă. Adoptarea acestui standard reprezintă un angajament ferm al companiei de a oferi un mediu de lucru sigur, sănătos și productiv.

Procesul de certificare OHSAS 1801 – Pas cu pas

Procesul de certificare OHSAS 18001 implică mai multe etape. Prima este analiza inițială la fața locului unde expertul verifică conformitatea condițiilor de muncă cu standardele stabilite. Urmează definirea și implementarea unui sistem de gestionare a sănătății și siguranței ocupationale. După aceea, auditorul Sicert realizează un audit extern pentru a evalua eficacitatea sistemului. Dacă totul se desfășoară conform așteptărilor, compania primește certificatul OHSAS 18001.

Sicert este un partener de încredere în demersul certificării, oferind suport și experiență în procesul de implementare a standardului OHSAS 18001.

Măsuri pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă

Implementarea standardului OHSAS 18001 presupune implementarea unui set de măsuri bazate pe identificarea și evaluarea riscurilor. Acestea pot varia în funcție de specificul fiecărei companii, dar includ de obicei pregătirea adecvată a personalului, programe de prevenire a accidentelor, securitate la locul de muncă și protecție împotriva incendiilor.

Exemple de companii care au implementat OHSAS 18001 cu succes.

Foarte multe companii, atât de la noi din țară cât și din întreaga lume, au implementat cu succes standardul OHSAS 18001, demonstrând angajamentul lor față de siguranța și sănătatea angajaților. Este important de menționat că acestea provin din sectoare variate, de la industria grea la sectorul serviciilor, ceea ce relevă versatilitatea standardului.

OHSAS 18001 nu este doar o “hârtie”, ci o dovadă concretă a angajamentului companiei pentru un mediu de lucru sigur și sănătos. Certificarea cu acest standard conferă companiei respectabilitate și încredere, atât în ochii angajaților, cât și a partenerilor de afaceri. Sicert este un aliat în acest demers complex, oferind suport și expertiză în procesul de certificare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *